Depresja reaktywna

Spośród wszystkich odmian depresji, najłatwiejszą w diagnozie jest depresja reaktywna, Wchodząca w skład grupy depresji psychogennych. Powstaje ona w wyniku reakcji na jakieś przykre wydarzenie w życiu pacjenta. Najczęściej wydarzeniem tym jest utrata czegoś.

Poczucie straty, które owocuje depresją reaktywną, może być zarówno natury duchowej, materialnej jak i ludzkiej. Szczególną i najczęstszą odmianą depresji reaktywnej jest depresja w żałobie, która pojawia się jako reakcja na utratę bliskiej osoby.

Depresja reaktywna może pojawia się de facto jako wynik utraty tego, co dla pacjenta było ważne - stąd na przykład wysoki współczynnik depresji reaktywnych w sytuacji kryzysu gospodarczego, jako wynik reakcji na utratę stabilności finansowej i majątku. Depresją reaktywną będzie też obniżenie nastroju i objawy depresji występujące w niektórych chorobach. Po ustąpieniu objawów choroby, przemijają również objawy depresji reaktywnej.

Depresja reaktywna leczona jest podobnie jak pozostałe formy depresji. Stosuje się psychoterapię, a w niektórych przypadkach (cięższych) również farmakoterapię. Odmiennie do depresji endogennej, w przypadku wyleczenia depresji reaktywnej, zazwyczaj nie zdarza się remisja. Mimo swojego znacznie prostszego przebiegu, niż w przypadku depresji endogennej, depresja reaktywna również może być niebezpieczna dla życia pacjenta, może bowiem - tak jak i w przypadku innych form depresji - pojawić się tu zawężenie świadomości wskazujące na syndrom presuicydalny, który może doprowadzić do podjęcia przez pacjenta próby samobójczej. Takie tendencje pojawiają się do kilku tygodni po pojawieniu się czynnika wywołującego depresję - czyli po stracie pracy, partnera, dziecka.

Co nowego?

Utrata pracy Depresja i pomoc psychologiczna... Więcej…

Depresja w żałobie - nietypowa depresja reaktywna, charakteryzująca się nieprzemijającym z czasem, nie pozwalającym na normalne funkcjonowanie smutkiem po stracie bliskiej osoby. Więcej…

Lobotomia, tragiczna pomyłka lekarzy. W okresie między 1935 a 1960 wykonano w USA blisko 50 tyś zabiegów polegających na przecięciu połączeń pomiędzy płatami czołowymi mózgu a wzgórzem. Więcej…

Rodzaje psychoterapii

Ziołowe sposoby na złe dni: dziurawiec, melisa, rumianek

Pomoc psychologiczna w Warszawie... Więcej…